IN-INFORMATIKA

IN-INFORMATIKA d.o.o. je pojetje v zasebni lasti  s sedežem v Ljubljani. Glavna usmeritev IN-INFORMATIKE je uporaba sodobnih informacijskih tehnologij pri obnovi obstoječih informacijskih sistemov končnega uporabnika in dograjevanje uporabnikove  organizacije vse  od  zamisli  do končne izvedbe. Inženiring obsega analizo in predloge dopolnitve organizacije podjetja, investicijski elaborat, možnosti uporabe obstoječe tehnologije, postavitev strojne, sistemske in aplikativne opreme, prenos obstoječih podatkov, modifikacije in dopolnitve programov. Ponudbo zaokrožujemo s povezavami na druge programske rešitve, organizacijo okolja ter usposobitev ključnih in končnih uporabnikov kupca.

Na področju organizacije so naša ekspertna področja:

  • celovito  vodenje poslovno proizvodnih informacijskih  sistemov
  • celovito  obvladovanje e-poslovanja in povezav na ERP sisteme
  • informacijska orodja in podatkovne baze

Z  uporabnikom  poiščemo pot od ideje, obstoječega stanja, do realizacije ideje v praksi, vključno z vzdrževanjem  in na­daljnjim dograjevanjem postavljenega sistema –  skratka smo vaš partner  vse od prvih zamisli do končne rešitve vključno z dobavo računalnikov in drugih spe­cialnih  naprav.

Direktor

Kazimir Slevec, univ. dipl. ing.

Prodaja

mag. Vanja Bufon, univ. dipl. ing.

leto ustanovitve: 5.3.1990 temeljno sodišče v Ljubljani, enota v Ljubljani, vl.št.1/04308/00
matična številka: 5760658
standardna klasifikacija dejavnosti: 62.020
osnovni kapital: 8.763 EUR
tekoči račun: SI56-0201-0001-8227-721
davčna številka: SI24912514

Za več referenc in dostop do videoteke nas kontaktirajte!